Κυρ18022018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της άσκησης όλων των αθλημάτων – αγωνισμάτων που καλλιεργούν οι αναγνωρισμένες αθλητικές Ομοσπονδίες και αθλητικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες του ερασιτεχνικού Αγωνιστικού Αθλητισμού, η νομιμοποίηση και υποβοήθηση των αθλητικών φορέων για την ανάπτυξη του αθλήματος τους, η λήψη μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Αγωνιστικού Αθλητισμού και η εν γένει άσκηση εποπτείας και ελέγχου στο χώρο του Ελληνικού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.

 

Στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού υπάγονται τα παρακάτω τμήματα και Γραφεία (ΦΕΚ171/Α/28-8-2014) :

Τμήμα Αθλητικών Φορέων

Τμήμα Αθλημάτων Κλασσικού Αθλητισμού και Αθλοπαιδιών

Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών Αθλημάτων.

Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων

Τμήμα Ελέγχου Κανονισμών Αθλητικών Φορέων και Συλλογικών Οργάνων

 Τμήμα Αθλημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
Γραφείο Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού Fax: 213 131 6985 daa
 
Διευθυντής Τσολακίδης Πρόδρομος

213-131-6427, 6419

ptsolakidis
 
Γραφείο Διευθυντή Τακτικού Μαρία
213-131-6427 mtaktikou
  Βόζεμπεργκ Αθηνά 213-131-6419 avozenberg
  Γιαγιά Ιωάννα
213-131-6419
igiagia

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου