ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ASPIRE

ASPIRE

BEACTIVE

BEACTIVE

ERASMUS+

• ERASMUS+ 

EUPASMOS

Σκοπός του EUPASMOS(EuropeanUnionPhysicalActivitySportMonitoringSystem)  (εδώ pdf) 

    Δελτία Τύπου 

30 Μαρτίου 2021   

30 Ιανουαρίου 2020

HEPA

HEPA

EOSE

EOSE     Συνεργασία με τον EOSE    Ενημέρωση – Δελτίου Τύπου    Press release

CHANGE

CHANGE          ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ        ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ CHANGE    ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CHANGE

ESSA

ESSA-SPORT     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ESSA

EDU-PACT

• Introduction EDUPACT Project HM  Greek

• Introduction EDUPACT Project  HM 

•    α) EDUPACT Module Handbook English         β) EDUPACT Module Handbook Greek

• EduPact Flyer

• Press Release Final EDUPACT Conference Educate and Integrate  March2021_Ελληνικη μετάφραση

• Program Educate and Integrate 2021 (1)

 Program Educate and Integrate 2021.docx (2)

START TO TALK - Σπάσε τη Σιωπή

GetFileAttachment

 

ACTION PROGRAMME

ACTION PROGRAMME

 

end fag

 

Β. ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Παιδί και παιχνίδι για όλους

Παιδί και Παιχνίδι για Όλους

end faq

Γ, ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

* ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

* UN Global Programme on Security of Major Sporting Events and Promotion of Sport and its Values as a Tool to prevent Violent Extremism

* UN Global Programme on Security of Major Sporting Events and Promotion of Sport and its Values as a Tool to prevent Violent Extremism (doc) 

* Guide_PVE_Ebook-2

* Concept Note - 21-23 September 2020 UNOCT International Expert Group Meeting on Sport Values PCVE

end faq