ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επιχορηγεί Ομοσπονδίες, Σωματεία, Στάδια και άλλους αθλητικούς φορείς.

Δείτε τους καταλόγους με τις επιχορηγήσεις στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Επιχορηγήσεις Ομοσπονδιών (.xls αρχείο)

Επιχορηγήσεις Σωματείων (.xls αρχείο)

Επιχορηγήσεις Σταδίων (.xls αρχείο)

Επιχορηγήσεις προγραμμάτων "Άθληση για Όλους (.xls αρχείο)