Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 11/4/2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162,fax :213.131.6617

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(11.04.19 ώρα 17:10)

1. Άδειες 69Α
α) ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ   
CHAIN STORE DEVELOPERS ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.  (60%)
MEDIA 4 ATHENS M.E.Π.Ε.    (30%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
  
β) ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   
AXELZONE LTD    (82,91%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
 
γ) ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ   
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    (55,06%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
 
δ) ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 2017   
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    (90%)
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
 
2. Αίτηση του ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΗ.     
ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
 
3. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας στο γήπεδο Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ, ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ. 
Δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 3 και 5 του ν.4326/2015, 41Ε και 77Α παρ.3 του ν.2725/1999 και 2 και 3 παρ.1 και 6 της υπ΄αριθμ. 229158/ 12878/ 1281/237/20.08.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού.
 
4. Αίτηση της ΚΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2012 σχετικά με την εγγυητική της επιστολή.                                          
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΩΣ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
 
5. Αίτηση του αθλητή Κοσμά Τσιλιανίδη, του βοηθού προπονητή Νικολάου Αμανατίδη  και των τρίτων Ιωάννη Τσαμούρη  και Σταματίας Αδαμάκου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΝΕΑ ΠΑΕ.                               
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ. ΥΠΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
6. Ακρόαση ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999.                                             
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 9-5-19
 
7. Ακρόαση ΚΑΕ ΑΕΚ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999. 
 ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 9-5-19                               
   
8. Αίτηση του δικηγόρου Γ. Παναγόπουλου περί επανεξέτασης της υπόθεσης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ΠΑΕ ΑΡΗΣ.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
        
9. Αίτηση του αθλητή Ιωάννη Κυριακίδη  περί ανάκλησης πιστοποιητικού και έκθεσης αφαίρεσης βαθμών, του αθλητή Σταύρου Κατσανεβάκη και του προπονητή Χρήστου Ντόζη περί έκθεσης αφαίρεσης βαθμών του ΤΑΠ ΑΕΚ.                                       
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19
 
10. Αίτηση του αθλητή Στυλιανού Κρητικού περί δέσμευσης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Α.Π.Ο. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ.
ΑΝΑΒΟΛΗ για τις 18-4-19

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Ζώης