Ενημέρωση της ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον Γ. Μαυρωτά για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης (Follow-up Committee) της Σύμβασης Macolin για τη χειραγώγηση των αγώνων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην 9η ετήσια Συνεδρίαση της ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης κας Marija Pej?inovi? Buri? με τους Προέδρους των Επιτροπών του ΣτΕ συμμετείχε σήμερα διαδικτυακά ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (Follow-up Committee) της Σύμβασης Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αγώνων, Γιώργος Μαυρωτάς.
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο κ. Μαυρωτάς αναφέρθηκε εκτενώς στους στόχους και στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin, τονίζοντας ότι «η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στην υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλέψεων της Σύμβασης αλλά συγχρόνως στη διεύρυνση της Σύμβασης Macolin και την κύρωση αυτής από περισσότερα κράτη, κυρίως της ΕΕ».
Ο κ. Μαυρωτάς εξήρε τον εποικοδομητικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στα θέματα αθλητισμού και της γόνιμης συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και των Επιτροπών του ΣτΕ που συνδέονται με τη χειραγώγηση, όπως η Επιτροπή Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης των μέτρων για το Ξέπλυμα και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (MONEYVAL), ενώ έκανε εκτενή αναφορά στο έργο που επιτελείται από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας για την προώθηση της ακεραιότητας στον αθλητισμό.
«Απέναντι στην απειλή της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων που πλήττει άμεσα την αξιοπιστία του αθλητισμού και δημιουργεί μια διαβρωτική καχυποψία απαιτείται ταχεία και λειτουργική συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυρωτάς, τονίζοντας ότι «η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Macolin θα ενισχύσει την επιχειρησιακή της συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους και αθλητικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο, για τη θωράκιση του αθλητικού κινήματος».

macolin prop