Αποφάσεις ΕΕΑ: Συνεδρίαση 25.10.2021


           ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
        (25.10.21 ώρα 15:00)    

1. Κλήση σε ακρόαση της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 για παραβίαση των άρθρων 69 παρ.παρ. 1, 3, 6, 12 ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 ν.4809/2021, σε συνδυασμό με το άρθρο 69Α παρ.παρ. 1, 2 ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 ν.4809/2021 και με το άρθρο 4 παρ.10 ν.4809/2021.  (εξ αναβολής)
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΟΡΙΣΤΩΣ

2. Αίτηση της ΠΑΕ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961 περί ανάκλησης των από 17.09.21 και 05.10.21 αποφάσεων της Επιτροπής.  (εξ αναβολής)
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

    3 α. Άδειες 69Α
       ΠΑΕ Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1961
       ΛΥΔΙΑ LIDIA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       90%
         ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   β.  ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΑΙΚΟΣ 1964
       Q – ENERGIA IKE     90%
         ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

   γ.  ΠΑΕ Α.Σ ΚΗΦΙΣΙΑ
       AUTOMEC IKE 67,4%  
         ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ   20%
          ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
        
   δ.  ΠΑΕ ΟΦΙ 1970
        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ  90%
        ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ

   ε. ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905
       RC CYCLES RACING L.T.D   71.43 %
          ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ - ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   ζ. ΠΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
        ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΠΑΡΟΓΟΥΕΪ   90%
         ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ


      
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                       Νικόλαος Τζουλάκης