Sun14072024

Back You are here: Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

α) το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού

β) την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά τηςσυγκέντρωσης εσόδων

γ) τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων τωνδιαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και τηνυποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

δ) την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

ε) την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ(ΕΣΚΑΝ)

στ) την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό ΧωροταξικόΣχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης καιτης εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλήχρηματοδότησή τους

ζ) τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενωναπό τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..

η) τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε., σύμφωναμε τις ισχύουσες διατάξεις

θ) την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων

ι) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ

ια) τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

ιβ) την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

ιγ) τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ)

ιδ) την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών καιτων κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

ιε) την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού

ιστ) την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις,κρατήσεις κ.λπ.

ιζ) την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος

ιη) την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

αα) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού.
ββ) Την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της διάθεσης πιστώσεων.
γγ) Τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την υποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
δδ) Την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
εε) Την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ).
στστ) Την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης και της εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλή χρηματοδότησή τους.
ζζ) Τον ορισμό των υπολόγων - διαχειριστών και των υπευθύνων λογαριασμών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και  Ν.Π.Ι.Δ.
ηη) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που  τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
θθ) Την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την εποπτεία και τον έλεγχο για την ορθή και έγκαιρη καταχώριση των στοιχείων των ανωτέρω στις οικείες διαδικτυακές εφαρμογές.
ιι) Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τη μέριμνα για τον ορισμό υπολόγων αυτών, τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την τακτοποίησή τους.
ιαια) Την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
ιβιβ) Τη μέριμνα για χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ).
ιγιγ) Τον έλεγχο, και την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
ιδιδ) Την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για την μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού της ΓΓΑ.
ιειε) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιστιστ) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.                                                                                                             ιζιζ) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και την καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στο οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
ιηιη) Τον έλεγχο και την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων από οικείες διαδικτυακές εφαρμογές για τα Μητρώα Δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ιθιθ) Την αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
κκ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε  φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
κακα) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ.  80/2016, Α΄145).
κβκβ) Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του Τομέα Αθλητισμού, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
κγκγ) Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζομένων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής  Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
κδκδ) Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
κεκε) Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, υπεύθυνου λογαριασμού, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
κστκστ) Την παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις  οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
κζκζ) Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
κηκη) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.
κθκθ) Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
λλ) Την κατά μήνα παρακολούθηση σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
λαλα) Την παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και υπεύθυνων λογαριασμών και εισήγηση στον Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων  που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
λβλβ) Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου  προβλέπεται για δαπάνες του Τομέα Αθλητισμού.
λγλγ) Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στις αρμόδιες οργανικές μονάδες δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.
λδλδ) Την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ..
λελε) Την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς.

 

Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax: 213-131-6983  tketp
 
 Προϊσταμένη  Αγγελοπούλου-Γύφτου Ευαγγελία 213-131-6208 eagelopoulou 
       
   Αρβανιτάκη Αικατερίνη 213-131-6480 karvanitaki
   Βασιλάκη Βαρβάρα 213-131-6431 bvasilaki 
   Γκιόκας Ιωάννης 213-131-6477, 6254
ggiokas 
   Καραβαγγέλη Δήμητρα 213-131-6295 dkaravaggeli
  Καραβαγγέλη Σοφία 213-131-7097 skaravaggeli
   Κασκαρά Βιολέτα 213-131-6221
lkaskara
   Κριτσωτάκης Μανώλης 213 131 6231 mkritsotakis
   Μπαλέλη Αναστασία 213-131-6484 abaleli
   Ξανθόπουλος Βασίλης 213-131-6216  
   Σταματάκος Γεώργιος 213-131-7020 gstamatakos
   Τούντα Αγλαΐα 213-131-6214 atounta
   Τσαμπάζη Καλλιόπη 213-131-6466 ptsampazi 
   Τσερκετζή Χριστίνα 213-131-6274 xtserketzi 
  Φλωρίου Μαρία 213-131-6853 mfloriou

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ