ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

 

ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης

2. Τιμολόγιο Μελέτης

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Τεχνική Περιγραφή

6. Προδιαγραφές Συνθετικών Ταπήτων

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Επίστρωση Συνθετικού Τάπητα και Εγκατάσταση Χλοοτάπητα στο Βοηθητικό Στάδιο -Κάτοψη

2. Εγκατάσταση Χλοοτάπητα στο Κεντρικό Γήπεδο - Κάτοψη

3. Αρδευτικό Δίκτυο Κεντρικού Γηπέδου

4. Αρδευτικό Δίκτυο Βοηθητικού Γηπέδου

5. Λεπτομέρειες Δικτύου Άρδευσης Γηπέδων

6. Ποδόσφαιρο