ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΑΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΑΝΚΙ (ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΠΕΑΚΙ»

1. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

4. Προϋπολογισμός μελέτης

5. Τεχνική περιγραφή

6. Τιμολόγιο μελέτης

7. Ανακατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα

8. Δίκτυο άρδευσης