ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΓΓΑ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ"

Διευκρινίσεις ως προς τις έγγραφες κατατιθέμενες στην ΓΓΑ αιτιάσεις των Υποψήφιων αναδόχων σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού