Περίληψη Διακήρυξης και έγκριση τεύχους διακήρυξης για τη δημοπράτηση για το έργο "ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Περίληψη Διακήρυξης για το έργο "ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Έγκριση τεύχους διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»