Τρι07072015

Νέο Δ.Σ. στο Σ.Ε.Φ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Ο Στ. Κοντονής στην Άτυπη συνάντηση Υπουργών Αθλητισμού στο Λουξεμβούργο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 02/07/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Παράταση στην αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΓΕΝ...

Ανέγερση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικές Οδηγίες Ανέγερσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

1.0  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα

Σύμφωνα με: α) Το άρθρο  6, παρ. 1, εδάφιο Α-α,...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ Δικαιολογητικά για την Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή

Τα έντυπα  του συνόλου των διοικητικών διαδικασιών τα οποία απαιτούνται για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών κατά κατηγορία είναι τα ακό...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τεχνικά Στοιχεία Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Στη σελίδα αυτή, το Τμήμα Έρευνας και Προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Α. έχει αναρτήσει όλο το α...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΟΣ

topbanner

Χάρτης Ιστοτόπου