Fri14062024

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕΣΤ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ARROW ARROW
 Επιμόρφωση Διοικητικών Στελεχών Γ.Γ.Α. Επιμόρφωση Διοικητικών Στελεχών Εποπτευομένων Φορέων

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΩΝ Γ.Γ.Α. ΥΠ.ΠΟ. ΕΣΚΑΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΓΑ-ΕΚΕΑ MATCH FIXING/DUAL CAREER

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΣΠΑ ERASMUS+
ARROW

 ΚτΠ

Ψηφιακό Μητρώο Αθλητών


 

 

end faq

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Το Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διαμόρφωση του αντικειμένου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», την προσαρμογή τους στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης με βάση τα χαρακτηριστικά των αθλουμένων και την αξιολόγηση ποσοτικών  και ποιοτικών δεικτών λειτουργίας τους.
ββ) Τη μέριμνα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών και την εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Δόκιμοι Υπάλληλοι, Τακτικό Προσωπικό κλπ) σε συνεργασία με το  Τμήμα Δίοικησης Ανθρώπινου Δυναμικού, το ΕΚΔΔΑ και άλλους φορείς.
γγ) Την ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξειδίκευσης σε υπηρετούντες υπαλλήλους της Γ.Γ.Α., σε πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής εν γένει, σε στελέχη και υπηρετούντες Αθλητικών Φορέων.
δδ) Τον σχεδιασμό καινοτόμων και πιλοτικών προγραμμάτων Άθλησης, Διατροφής και Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.
εε) Την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και Αγωνιστικού Αθλητισμού.
στστ) Την έρευνα για τον προσδιορισμό προδιαγραφών χώρων άθλησης.
ζζ) Την έγκριση των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), που απαιτούνται για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την κατανομή τους ανά φορέα.
ηη) Τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εφαρμογής του Εθνικού Αθλητικού Σχεδιασμού, στους φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.).
θθ) Την κατάρτιση και αναμόρφωση του Οργανωτικού Πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Π.Α.Α.) και την εκπόνηση Ενιαίων Προπονητικών Προγραμμάτων (Ε.Π.Π.).                                      ιι) Τον σχεδιασμό της διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συστήματος Ανίχνευσης Επιλογής και Αξιοποίησης μαθητών και αθλητικών ταλέντων.                                                                                                                                        ιαια) Τον χειρισμό θεμάτων χορήγησης υποτροφιών στον χώρο του Αθλητισμού (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό).                                                                                                                        ιβιβ) Την υποβοήθηση του έργου και τη γραμματειακή υποστήριξη από προσωπικό του τμήματος του αρμό-διου φορέα Καταπολέμησης Ντόπινγκ και την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εντολών προς την αρμόδια    Οικονομική Διεύθυνση για τη δέσμευση ποσού και χρηματοδότησης του ΕΣΚΑΝ.

ιγιγ) Τη θέσπιση αναγκαίων μέτρων, διαδικασιών, μηχανισμών και συστημάτων κατά της φαρμακοδιέγερσης. Την προώθηση ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης για την αποτροπή του ντόπινγκ.
ιδιδ) Την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την προώθηση του υγιούς αθλητισμού και την επιστημονική στήριξη αθλητή και αθλούμενου.
ιειε) Την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιστημονική κατάρτιση των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προπονητών και εκπαιδευτών.
ιστιστ) Την υποβοήθηση του έργου επιστημονικών φορέων, που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού.
ιζιζ) Τη διαμόρφωση κριτηρίων για την επεξεργασία και την αξιολόγηση προτάσεων φορέων υλοποίησης δράσεων διατροφής και άθλησης.
ιηιη) Τη σχεδίαση και τη μεθόδευση των ενεργειών για την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και την υπογραφή πρωτοκόλλων συμφωνιών στους τομείς άθλησης και διατροφής.
ιθιθ) Την επιστημονική αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας  των αθλητών και αθλουμένων.
κκ) Τον συντονισμό και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, της Άθλησης για  Όλους και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.
κακα) Τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, με τις Σχολές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με
 το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ και το Εργαστήριο Ντόπινγκ για θέματα που άπτονται του κοινού αθλητικού επιστημονικού πεδίου.
κβκβ) Τον σχεδιασμό και την πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς για όλα τα αθλητικά επιστημονικά πεδία.
κγκγ) Την εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υπο-έργων), ως δικαιούχου, στους τομείς της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και σε άλλους τομείς συναφείς
 για την ανάπτυξη και υποστήριξη των πολιτικών για τον αθλητισμό οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα αντίστοιχα προγράμματα.
κδκδ) Τη διαχείριση κατηγοριών πράξεων και έργων, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε Ειδικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Erasmus+), για την εκτέλεση αθλητικών έργων από  τη Γ.Γ.Α. ή από τρίτους φορείς.
κεκε) Τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Α. και των εποπτευομένων φορέων, βασιζόμενοι στην Απλούστευση των Διαδικασιών με σκοπό τη μείωση του
 κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους.
κστκστ) Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατά αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων (π.χ. μέτρηση εργασίας, επιχειρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους − ωφέλειας, εργονομία
 κ.λπ.) για την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης

 

ΘΕΣΗ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
     Fax:  213-131-6610 taey[@]gga.gov.gr
   
Προϊσταμένη  Μαρινάκου Κωνσταντίνα
213 131 6494  nmarinakou
       
  Αλούπη Αικατερίνη 213 131 6076 aaloupi
  Αξιώτη Ελευθερία 213 131 6462 eaxioti
  Καραδενιζόγλου Αικατερίνη 213 131 7032 kkaradenizoglou
  Μπαλτά Βασιλική 213 131 6839 vbalta

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ