Fri14062024

Back You are here: Home ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού είναι

α) η κατανομή των πιστώσεων με σκοπό την τήρηση των αρχών της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και η εποπτεία και η λογιστική αποτύπωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού για τη διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της σταθερής και μεσοπρόθεσμης διάρκειας των δημοσιονομικών κανόνων.
β) Η βέλτιστη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων επί τη βάσει των αρχών της διαφάνειας, της ειλικρίνειας και της ακρίβειας στην εκτέλεση των δαπανών και η αξιοποίησή τους για την προώθηση των έργων και των υποδομών  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
γ) Ο ορθός προγραμματισμός των αναγκών των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε υλικά και υποδομές, για την υλοποίηση του έργου τους και η βελτιστοποίηση της χρήσης αυτών, με απώτερο σκοπό την  εξασφάλιση της διαφάνειας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος κατά τη σύναψη των συμβάσεων.
δ) Η αποφυγή δημιουργίας και συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθα, η αποφυγή δημιουργίας ελλειμμάτων στους εποπτευόμενους φορείς μέσω του ελέγχου της ορθότητας των υποβαλλόμενων από αυτούς  στοιχείων για την τήρηση των τεθέντων ορίων πιστώσεων.

Στη Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού υπάγονται τα παρακάτω Tμήματα:

Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας

Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

E-MAIL [@gga.gov.gr]

Γραφείο Διευθυντή Οικονομικής Υποστήριξης  Αθλητισμού    doyta
  Fax:
213 131 6980
 
Διευθυντής   213 131 6202  
       
Γραφείο Διευθυντή Πολυχρόνη Βασιλική  213 131 6204 bpolychroni
  Λιάππη Σοφία  213 131 6201 sliappi

*Για να στείλετε e-mail σε κάποιο από τα αναγραφόμενα, πρέπει να παραλείψετε τις αγκύλες.

 

Subcategories

 • ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΔΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  Το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

  α) το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και του Τακτικού Προϋπολογισμού

  β) την παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά τηςσυγκέντρωσης εσόδων

  γ) τη διασφάλιση της διατήρησης των ορίων τωνδιαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και τηνυποβολή προτάσεων για ανακατανομή των πιστώσεων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

  δ) την κατάρτιση, επεξεργασία και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

  ε) την παρακολούθηση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ(ΕΣΚΑΝ)

  στ) την εισήγηση εκτέλεσης προγραμμάτων αθλητικών έργων, την ένταξή τους στον Εθνικό ΧωροταξικόΣχεδιασμό, την παρακολούθηση της προώθησης καιτης εφαρμογής τους και τη μέριμνα για την ομαλήχρηματοδότησή τους

  ζ) τον καθορισμό των υπολόγων διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενωναπό τις υπηρεσίες έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελουμένων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..

  η) τον έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και οι πληρωμές των έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Π.Δ.Ε., σύμφωναμε τις ισχύουσες διατάξεις

  θ) την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων

  ι) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ

  ια) τον έλεγχο των δικαιολογητικών λειτουργικών και λοιπών δαπανών και την υποβολή τους στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

  ιβ) την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), τον ορισμό υπολόγων αυτών και τον έλεγχο των αποδόσεών τους και την έκδοση των αποφάσεων χρηματοδότησης έργων του ΠΔΕ με συνακόλουθη πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)

  ιγ) τη χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε διακεκριμένους αθλητές και προπονητές με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις (πριμ)

  ιδ) την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών καιτων κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

  ιε) την τήρηση του μισθολογικού μητρώου του Τακτικού Προσωπικού και των στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού

  ιστ) την παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις,κρατήσεις κ.λπ.

  ιζ) την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος

  ιη) την έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε επιχορηγούμενους φορείς

 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ